Algemene leden vergadering

 

De Raad van bestuur nodigt U allen uit op haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Rendez-Vous Domein Bovy op zaterdag 11/02/2017 om 15u00 uur.

 

Dagorde

1.      Verwelkoming door de Voorzitter

2.   Stemming voor de beheerraad
      Zijn uittredend en her verkiesbaar:

            Regio 1: Driesen P..

            Regio 3: Martens M.

            Regio 4: Poismans J. 

Regio 5: Vandenrijt R.

3.   Kasverslag
      Ontheffing  penningmeester .

4.  Bekendmaking beste honden jachthondenproeven 2016
     Uitreiking van de prijs

 5.  Voor haar activiteiten in 2017 voorziet de Raad van Bestuur:
      Veldwedstrijden
      Proeven: Drie proevenwedstrijden en één cursistenwedstrijd.

      Alle activiteiten verschijnen op onze  web www.nimrodsvrienden.be.

Raadpleeg de web. Alle activiteiten en resultaten worden er gepubliceerd.

  6.  Rondvraag

 

De Voorzitter                                                                        De Algemeen Secretaris

Martens M.                                                                            Indekeu F.

 

 

ps: aanwezigheid melden aan bestuurslid.

Welkom-Bienvenue-Willkommen-Welcome-Välkommen

De Nimrodsvrienden wensen U veel leesplezier.

VERENIGING  VOOR AFRICHTEN VAN JACHTHONDEN. 

Non-profitorganisatie                

Zij werd opgericht binnen de schoot van LJV  of Limburgse Jagersvereniging. De cursussen straten begin maart tot eind juni. Zowel de hond als zijn baas varen er wel bij. Het betreft een zelfafrichtingscursus; dank zij de richtlijnen van de instructeurs, richt de baas zelf zijn hond af.
In een tijdspanne van 4 maanden leren de honden o.a: los en aangelijnd volgen, plaatshouden,komen op bevel (roepen of fluiten), verloren zoeken in dichte dekking, apport te land, apport te water en over water.
Met een gehoorzame hond ben je overal welkom, met een "jakkeraar" blijven zowel baas als hond beter thuis!!!!!!!!!!!!!!!
De Nimrodsvrienden omvatten 7 regio's te weten; Argenteau, As, Bocholt, Lanaken, Tongeren, Waanrode, Zolder.