Werkboekje

Het rode werkboekje

Het rode werkboekje

Sinds 01.06.2013 zijn werkboekjes voor alle disciplines verplicht.

De VDA heeft eveneens beslist dat werkboekjes voor honden die voor de eerste maal deelnemen aan wedstrijden, kunnen enkel uitgereikt worden aan hen die kunnen aantonen dat zij een test “sociaal gedrag” met vrucht hebben afgelegd, uitgezonderd IPO.

 

De aanvragen van werkboekjes voor honden die in het bezit zijn van een FCI stamboom worden ook aan dezelfde regel onderworpen.

Hier uit blijkt dat honden zonder stamboom en een socialisatie test hebben afgelegd het rode werkboekje kunnen aanvragen. Zij dien enkel op de aanvraag te vermelden dat het een hond betreft “ zonder stamboom, zonder werkkaart

formulier

Om een werkaart te bekomen moet de hond (zonder stamboom).

Deze werkkaart wordt tegen volgende voorwaarden afgeleverd :

1) De hond moet de kwalificatie « GOED » bekomen hebben op een door de KKUSH erkende tentoonstelling van

CAC of CACIB niveau onder een Belgische of buitenlandse keurmeester bevoegd voor het ras, of een open

tentoonstelling alle rassen onder een Belgische keurmeester.

2) De eigenaar verplicht zich er toe deze hond niet voor de fokkerij te gebruiken.

3) Deze werkkaart stelt de hond in de mogelijkheid deel te nemen aan het clubleven, maar hij zal niet toegelaten

worden tot officiële manifestaties (zoals de Grote Prijs van België) noch tot officiële onderscheidingen.

formulier