Welkom-Bienvenue-Willkommen-Welcome-Välkommen

De Nimrodsvrienden wensen U veel leesplezier.

VERENIGING  VOOR AFRICHTEN VAN HONDEN. 

Non-profitorganisatie                

Zij werd opgericht binnen de schoot van LJV  of Limburgse Jagersvereniging. De cursussen straten begin maart tot eind juni. Zowel de hond als zijn baas varen er wel bij. Het betreft een zelfafrichtingscursus; dank zij de richtlijnen van de instructeurs, richt de baas zelf zijn hond af.
In een tijdspanne van 4 maanden leren de honden o.a: los en aangelijnd volgen, plaatshouden,komen op bevel (roepen of fluiten), verloren zoeken in dichte dekking, apport te land, apport te water en over water.
Met een gehoorzame hond ben je overal welkom, met een "jakkeraar" blijven zowel baas als hond beter thuis!!!!!!!!!!!!!!!
De Nimrodsvrienden omvatten 7 regio's te weten; Argenteau, Genk, Bocholt, Lanaken, Tongeren, Waanrode, Zolder.

Inschrijven voor de cursus kan , hiervoor kies je uw regio en neemt contact met het secretariaat hiervan. 

Afgunst staat gelijk aan toegeven dat je je minder voelt.

Aan de lof der mensen is mij weinig gelegen; hun afgunst zou het enige zijn dat mij genoegen kon verschaffen.

 

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.
 

Waar het verstand ophoudt, begint de woede.

Daarom is de woede een teken van zwakte. 

Beter onvolmaakt en echt, dan gemaakt volmaakt.                                                Als je denkt dat alles tegenzit, denk dan opnieuw

Als je het karakter van een mens wil leren kennen,geef hem dan macht.

Nimrod

 

Groot liefhebber van de jacht.

Tegenstanders van het jagen zullen er wellicht niet zo blij mee zijn, maar de eerste heerser op deze aarde  na de zondvloed was een formidabel jager. Hij jaagde zo goed , dat het zelfs God opviel.

 

Nimrod  (Hebreeuws voor ‘weerspannige’) was volgens het bijbels verhaal de kleinzoon van Cham. ‘Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heeren’, aldus Genesis 10:9. ‘Daarom wordt gezegd: Gelijk Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des Heeren.’ Nimrods naam werd al in oudtestamentische tijden spreekwoordelijk gebruikt.

De steden die volgens de bijbel tot Nimrods rijk behoorden liggen allemaal in het geografische of politieke gebied van Babylon. In Mesopotamië komen meerdere plaatsen voor waarin zijn naam in verschillende vormen bewaard is gebleven, zoals Birs-Nimrud en Tell-Nimrud - een bewijs voor zijn wijdverbreide roem.

‘Zij, die in vervolg van tijd zijn voetspoor drukten en zich bij jagttooneelen door heldenfeiten beroemd maakten’, aldus het Bijbelsch Woordenboek in 1855, ‘hoorden zich vaak met hem vergelijken.’

Sommigen zien in Nimrod de Babylonische god Ninurtha, de god van de jacht en van de oorlog. In vroeger tijden werd Nimrod ook gebruikt als aanduiding voor een geweldig vorst. Zo noemde Vondel Attila ‘Nimroths grooten neef’. 

BOODSCHAP AAN DE OVERHEID.

Stop de regeldrift, men weet precies wat men moet doen..