Lidgeld =€10,00

      cursus  =€12,50

      Verzekering=€7,00


Cursus geld africhting=€135,00


   Vergadering raad van bestuur


 Vrijdag 10 mei 2024

   Cafe Nieuw Bolderberg


   19:30


 Dagorde:

                bespreking jachthonden proeven, keurmeesters en helpers


                voorbereiding ALV